طراحی صفحات وب WEB 30476555

تب‌های اولیه

شغلی
دوره های شغلی
طراحی صفحات وب WEB
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : طراحی صفحات وب WEB 30476555
  • نظری: ۴۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۴۲ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

- قسمتهای مختلف HTML  و DHTML

-گونه های مختلف طراحی صفحات WEB به کمک HTML

- توانایی های html و   DHTML

- نحوه ایجاد یک وب

- ساماندهی صفحه با استفاده از جداول و لیست ها-برقراری ارتباط WEB با انواع فرم ها-جمع آوری اطلاعات از طریق فرمها-مقدمه ای بر PHP (طریقه نصب و راه اندازی ، انواع تغییرها و ...)

-طریقه ایجاد HTML-پایگاه اطلاعاتی در PHP

-انواع دستورالعمل ها در PHP

توضیحات: