پیشگیری و کنترل عوامل خطر ساز بیماریهای ها قلبی و عروقی ۳۰۴۷۶۵۶۲

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : پیشگیری و کنترل عوامل خطر ساز بیماریهای ها قلبی و عروقی ۳۰۴۷۶۵۶۲
  • نظری: ۱۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۶ ساعت
  • شهریه: ۹۶۰۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: سولماز فرخ زاد
  • تاریخ آزمون: ۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۰
سرفصل:

-کلیات بیماریهای غیر واگیر

-تغذیه نامناسب

-فعالیت های بدنی ناکافی

-مصرف دخانیات

-فشار خون بالا

-دیابت قندی

-فشار روانی (استرس)

توضیحات:
مصوب کارگروه
دوره های مصوب
پیشگیری و کنترل عوامل خطر ساز بیماریهای ها قلبی و عروقی