آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری ۳۰۴۸۱۹۰۷

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری ۳۰۴۸۱۹۰۷
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه: ۴۸۰۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: حمزه محمدی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

۱-پیشینه قوانین انضباطی کارمندان دولت

۲-تحلیل مواد ۵۹۸ تا ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی

۳-برخی از مواد قانون محاسبات عمومی

۴-قانون نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی

۵-قانون نحوه اعمال نظارت برکاهش هزینه های غیرضرور

۶-قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی

۷-قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی

۸-قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

۹-قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری

۱۰-قانون مدیریت خدمات کشوری

۱۱-قانون رسیدگی به تخلفات اداری

۱۲-شناخت انواع تخلفات و مجازاتهای اداری

۱۳-عوامل موثر در بروز تخلفات اداری و روشهای پیشگیری از آن

توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری