فرهنگ و اخلاق سازمانی ۳۰۴۸۸۹۳۳

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : فرهنگ و اخلاق سازمانی ۳۰۴۸۸۹۳۳
  • نظری: ۱۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۶ ساعت
  • شهریه: ۱,۶۳۲,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۷۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون: ۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۰
سرفصل:
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
فرهنگ و اخلاق سازمانی
توجه! این دوره اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین می‌باشد و ثبت نام سایر دستگاه‌های اجرایی تایید نمی‌شود.