آشنایی با دبیرخانه شورای امنیت و شورای تأمین ۳۰۴۹۲۶۵۴

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با دبیرخانه شورای امنیت و شورای تأمین ۳۰۴۹۲۶۵۴
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه: ۳۶۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۸۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: جواد زرین کلاه
  • تاریخ آزمون: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۰
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
آشنایی با دبیرخانه شورای امنیت و شورای تأمین
توجه! این دوره اختصاصی استانداری قزوین می‌باشد و ثبت نام سایر دستگاه‌های اجرایی تایید نمی‌شود.