اصول و مبانی مدیریت کتابخانه ۳۰۴۹۴۳۴۰

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : اصول و مبانی مدیریت کتابخانه ۳۰۴۹۴۳۴۰
  • نظری: ۱۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۲ ساعت
  • شهریه: ۸۲۸,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۷۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

- تعریف و مفاهیم وظایف مدیریت

- اصول مدیریت

- کلیاتی درباره مدیریت کتابخانه و مهارتهایی که در کتابخانه برای انجام امور اجرایی لازم است

- نحوه برنامه ریزی، سازماندهی نیروی انسانی، تجهیزات و امور مالی در کتابخانه

- واحدهای کتابخانه و ارتباط بین آنها

- فعالیتهای مربوط به فرهنگ کتابخوانی

توضیحات:
شغلی
دوره های آموزشی رشته شغلی کتابدار
اصول و مبانی مدیریت کتابخانه