خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر و منشی ها ۳۰۴۹۴۳۴۶

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر و منشی ها ۳۰۴۹۴۳۴۶
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه: ۵۵۲,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۷۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

- مشخصات شخصیت و رفتار سالم

-خوپذیری اجتماعی و بلوغ عاطفی

-هنر تند خوانی

-داشتن اعتماد بنفس

-راز داری،وظیفه شناسی و احساس مسئولیت در کار

-وقت شناسی و انضباط،تعیین اولویتها در زمان

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر و منشی ها