آسیب شناسی خانواده ۳۰۴۹۴۵۰۶

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آسیب شناسی خانواده ۳۰۴۹۴۵۰۶
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه: ۵۵۲ریال
  • ظرفیت: ۱۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۰
سرفصل:

-تحولات خانواده در دهه اخیر

- نظام خانوادگی سنتی

- ارزش های خانواده

- تهاجم فرهنگی، نوجوانان و جوانان

- شیوه های مقابله با تهاجم فرهنگی

- نظام سکولار و جریان ضد خانواده

- رشد ارزش های اخلاقی و فرهنگی در نوجوانان و جوانان

- بحران فروپاشی خانواده در غرب و پیامدهای ناشی از آن

توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
آسیب شناسی خانواده