آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری ۳۰۴۹۴۵۰۷

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری ۳۰۴۹۴۵۰۷
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه: ۵۵۲,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۱۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۰
سرفصل:

۱-پیشینه قوانین انضباطی کارمندان دولت

۲-تحلیل مواد ۵۹۸ تا ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی

۳-برخی از مواد قانون محاسبات عمومی

۴-قانون نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی

۵-قانون نحوه اعمال نظارت برکاهش هزینه های غیرضرور

۶-قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی

۷-قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی

۸-قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

۹-قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری

۱۰-قانون مدیریت خدمات کشوری

۱۱-قانون رسیدگی به تخلفات اداری

۱۲-شناخت انواع تخلفات و مجازاتهای اداری

۱۳-عوامل موثر در بروز تخلفات اداری و روشهای پیشگیری از آن

توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری