مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان قزوین به زودی برگزار می کند سمینار تخصصی " راهبردهای آمایش (بارویکرد استان قزوین ) "

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان قزوین به زودی برگزار می کند سمینار تخصصی " راهبردهای آمایش (بارویکرد استان قزوین ) "

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین  به منظور آشنایی مدیران استان  با راهبردهای آمایش استان و کلیات دستاوردهای سند آمایش استان، سمینار تخصصی تحت عنوان"راهبردهای آمایش سرزمین (بارویکرد استان قزوین) " توسط مرکزآموزش و پژوهش های  توسعه و  آینده نگری این سازمان برگزار می گردد.

سمینار تخصصی

    

 

 

   در این سمینار رؤسا و مدیران کل دستگاههای اجرایی استان و معاونین برنامه ریزی آنان ، مدیران کل ستادی استانداری ، فرمانداران ، معاونین آنها  و سایر مدیران پایه استانداری  حضور خواهند یافت .

       این سمینار در صبح روز دوشنبه پنجم شهریورماه سال جاری در سالن شهید امامی استانداری و با حضورخانم دکتر نغمه مبرقعی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مجری " طرح مطالعاتی آمایش استان ( بروزرسانی ،برآوردظرفیت برد،تدوین ضوابط اجرایی و برنامه پایش مطالعات آمایش استان قزوین) " به عنوان سخنران برگزار خواهد شد .