جزوه آموزشی دوره سیستم های اطلاعاتی مدیریت

جزوه آموزشی دوره سیستم های اطلاعاتی مدیریت

برای دانلود فایل ها برروی لینک های زیر کلیک نمایید.

شایان ذکر است فایل ۴ کامپکت کل جزوه می باشد.

جزوه آموزشی