مرکز آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
مرکز آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین

دوره‌های در حال ثبت نام

عنوان ساعت
دوره برنامه ریزی وکنترل پروژه ۹
دوره فنون سنجش وارزیابی عملکرد ۱۲
فرآیند و فنون تصمیم گیری سازمانی ۹
بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز و نحوه صدور مجوز تجدیدنظر در نرخ پیمان ۶
درآمدها و انواع آن ۱۶
حقوق اداری ( سازمان اداری و و اجرایی کشور )(تربیت مدیر) ۱۲
توجیهی بدو استخدام کارکنان دولت- قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۶
حقوق شهروندی در نظام اداری ۸
آئین نگارش حقوقی ۸
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری ۸
آشنایی با نرم افزار آماری statistica ۲۰
آئین نگارش حقوقی ۸
علم قانونگذاری و تفسیر حقوقی (وضع و تفسیر قوانین) ۱۲
مدیریت فرآیندهای سازمانی ۱۲
آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه ۱۲
کاربرداینترنت وفن آوری اطلاعات(IT)درروابط عمومی ۴۰
قانون کار و تامین اجتماعی ۱۲
دوره حسابرسی (۲) ۲۴
دوره مدیریت منابع ۹
مدیریت فرهنگ سازمانی ۶
شفافیت وسلامت اداری(پودمان سلامت اداری) ۴
بهبود بهره وری و نتایج آن ۶
دوره طراحی فرایندهاوساختارهای سازمانی ۱۸
دوره مدیریت خصوصی سازی ۴
پیشگیری و کنترل عوامل خطر ساز بیماریهای ها قلبی و عروقی ۱۶
راهنمای سفیران سلامت(زیج مراقبتی) ۸
مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری
درباره مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری
مرکز آموزش و پژوهش‌های آینده‌نگری
معرفی کارکنان مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری
کلاس‌ها و سایت‌های مرکز آموزش
کلاس‌ها و سایت‌های مرکز آموزش

آخرین اخبار و اطلاعیه‌ها

سمینار تخصصی
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین  به منظور آشنایی مدیران استان  با راهبردهای آمایش استان و کلیات دستاوردهای سند آمایش...
موسسات دارای مجوز
موسسات دارای مجوز از امور توسعه دولت الکترونیک سازمان امور اداری و استخدامی کشور