مرکز آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
مرکز آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین

دوره‌های در حال ثبت نام

عنوان ساعت
آشنایی با سیستم های سرمایشی و گرمایشی ساختمان و روشهای نگهداری و هوشمند سازی ۱۲
دوره طراحی فرایندهاوساختارهای سازمانی ۱۸
آشنایی با بیماریهای غیر واگیر و راههای پیشگیری ۶
تیم سازی وشیوه های کارگروهی ۶
آشنایی باطرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع(بارویکرد معلولین و جانبازان) ۸
اقتصاد مقاومتی (۲) ۸
مدیریت و برنامه ریزی پروژه ۸
مدیریت برون سپاری ۴
راهبردهای آموزش وتوان افزایی ۸
سازماندهی ۶
مدیریت اسلامی با موضوع شمیم عدالت ۲۰
منشور حقوق شهروندی ۶
حقوق شهروندی در نظام اداری ۸
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری ۸
دوره آشنایی باقانون مدیریت خدمات کشوری ۸
فرآیند و فنون تصمیم گیری سازمانی ۹
مدیریت ریسک طرح های سرمایه گذاری ۸
ارزشیابی عملکرد کارکنان(غیرحضوری) ۸
بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن ( غیر حضوری ) ۶
مهدویت و فرهنگ انتظار ( انقلاب اسلامی و فرهنگ مهدویت ) (طرح سلمان غیر حضوری ) ۴
نظام مدیریت اسلامی ( طرح سلمان غیر حضوری ) ۶
نظام سیاسی اسلام بر مبنای ولایت فقیه ( طرح سلمان غیر حضوری ) ۴
مفهوم شناسی فرهنگی و مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی با تاکید بر آموزه های دینی (غیر حضوری) ۴
تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی فرهنگی (طرح سلمان غیر حضوری ) ۴
جریان شناسی سیاسی و فرهنگی (طرح سلمان غیر حضوری ) ۴
راهبردهای فرهنگی امام راحل(قدس سره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) (طرح سلمان غیرحضوری) ۴
تیم سازی وشیوه های کارگروهی ۶
بهداشت عمومی در محیط کار ۸
چگونگی تبدیل چشم انداز ملی به چشم انداز سطح سازمانی ۸
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری ۸
آسیب شناسی خانواده ۸
فرآیند و فنون تصمیم گیری اجرایی ۶
فرآیند و فنون تصمیم گیری سازمانی ۹
آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت ۴
خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر و منشی ها ۸
گزارش نویسی در بازرسی ۶
مدیریت کیفیت در تولید آمار ۱۸
اصول و مبانی مدیریت کتابخانه ۱۲
آشنایی با قانون محاسبات عمومی ۲۰
مدیریت ریسک طرح های سرمایه گذاری ۸
مهارت هفتم IT (اطلاعات وارتباطات) ۱۲
گرافیک و صفحه آرایی ۴۵
طراحی صفحات وب WEB ۴۲
تعیین صلاحیت مدرسان
تعیین صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دستگاههای اجرایی
مطالب ارائه شده در همایش ملی آموزش مدیران
.