بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها

ردیف عنوان نوع بخشنامه
۱ تصویبنامه در خصوص دانشگاههای جامع علمی کاربردی و جذب دانشجو توسط موسسات پژوهشی ۱۷-۱۱-۹۶
۲ بخشنامه اعتبارسنجی موسسات آموزشی-۱۸-۹-۹۶
۳ بخشنامه اعتبار گواهینامه های همایش ها و سمینارها ۹-۱۰-۹۶
۴ لغو اختیارات دستگاههای اجرایی در برگزاری دوره های مدیران حرفه ای ۲۳-۵-۹۶ بهبود مدیریت
۵ بخشنامه دوره های حقوق شهروندی ۲۲-۱۲-۹۵
۶ بخشنامه دوره های جدید-۱۴-۵-۹۴
۷ اصلاحیه نظام آموزشی کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی ۱۴-۱۱-۱۳۹۲
۸ بخشنامه نظام آموزشی کارمندان دستگاه‌های اجرایی ۳۰-۰۱-۱۳۹۰
۹ بخشنامه آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف ۱۰-۰۹-۱۳۸۸ عمومی
۱۰ بخشنامه دوره های آموزشی فرهنگی و اجتمایی ۳۱-۰۳-۱۳۸۸ عمومی
۱۱ مجموع دوره‌های آموزشی شغلی ۳۱-۰۳-۱۳۸۸ شغلی
۱۲ پودمانهای آموزشی آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری ۰۵-۰۹-۱۳۸۷ شغلی
۱۳ دوره‌های آموزشی رشته شغلی مسئول گزینش ۱۳-۰۷-۱۳۸۷ شغلی
۱۴ بخشنامه‌های راهبرد علوی دولت اسلامی ۱۹-۶-۸۷ بهبود مدیریت
۱۵ پودمان خلاقیت و نوآوری ۱۲-۰۳-۱۳۸۷ بهبود مدیریت