اخبار

سمینار تخصصی
تاریخ درج: ۱۳۹۷-۰۵-۳۰ ۱۲:۰۳
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین  به منظور آشنایی مدیران استان  با راهبردهای آمایش استان و کلیات دستاوردهای سند آمایش استان، سمینار تخصصی تحت عنوان"راهبردهای آمایش سرزمین...
موسسات دارای مجوز
تاریخ درج: ۱۳۹۷-۰۲-۱۷ ۱۴:۵۳
موسسات دارای مجوز از امور توسعه دولت الکترونیک سازمان امور اداری و استخدامی کشور
فهرست
تاریخ درج: ۱۳۹۷-۰۲-۱۷ ۱۴:۴۹
فهرست موسسات و آموزشگاههایی که دارای مجوز جهت برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان دولت در استان قزوین می باشند
  برگزاری دوره  آموزشی
تاریخ درج: ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۸:۰۶
          به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، دوره  آموزشی"  عکاسی و فیلمبرداری در روابط عمومی  " از مجموعه دوره های عمومی به مدت ۴۸  ساعت  برگزار می گردد .
فهرست موسسات و آموزشگاهها
تاریخ درج: ۱۳۹۷-۰۲-۰۳ ۱۴:۴۹
فهرست موسسات و آموزشگاههایی که دارای مجوز جهت برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان دولت در استان قزوین می باشند
  برگزاری دوره  آموزشی
تاریخ درج: ۱۳۹۷-۰۲-۰۳ ۱۴:۴۵
        به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، دوره  آموزشی"  کلیات پیشگیری از وقوع       جرم" از مجموعه دوره های شغلی و تخصصی  به مدت ۸  ساعت  در اردیبهشت ماه سالجاری برگزار می...
  برگزاری دوره  آموزشی
تاریخ درج: ۱۳۹۷-۰۲-۰۳ ۱۴:۴۳
        به گزارش مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری ، دوره  آموزشی"  کاربرد فن آوری اطلاعات در مدیریت " از مجموعه دوره های شغلی و تخصصی  به مدت ۹  ساعت  در اردیبهشت ماه سالجاری برگزار می گردد...
دوره  آموزشی
تاریخ درج: ۱۳۹۷-۰۲-۰۳ ۱۴:۴۱
        به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، دوره  آموزشی"  آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری [ آشنایی با راهبردها، فناوري اطلاعات و خدمات اداري(فصل اول، دوم و پنجم)]" از مجموعه...
  برگزاری دوره  آموزشی
تاریخ درج: ۱۳۹۷-۰۲-۰۳ ۱۴:۳۹
        به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، دوره  آموزشی"  فن بیان و آئین سخنوری " از مجموعه دوره های شغلی و تخصصی  به مدت ۱۲ ساعت  در اردیبهشت ماه سالجاری برگزار می گردد .
برگزاری دوره  آموزشی
تاریخ درج: ۱۳۹۷-۰۲-۰۳ ۱۴:۳۷
        به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، دوره  آموزشی"  ظرفیت سازی برای کوچک سازی " از مجموعه دوره های شغلی و تخصصی  به مدت ۴ ساعت  در اردیبهشت ماه سالجاری برگزار می گردد .