راهنمای سفیران سلامت(زیج مراقبتی) ۳۰۴۷۳۶۷۳

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : راهنمای سفیران سلامت(زیج مراقبتی) ۳۰۴۷۳۶۷۳
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه: ۳۶۰۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۳۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: رفعت یاحقی
  • تاریخ آزمون: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۰
سرفصل:

- مفهوم سلامت ، پرسشنامه سنجش سلامت

-آزمون سلامت روان و اعتماد به نفس در استرس ، برنامه عملیاتی برای ارتقای سلامت روان

-تشخیص افسردگی ، برنامه عملیاتی برای حل مشکل اعصاب و روان

-آمادگی برای فعال تر شدن

-رژیم غذایی سالم

-آمادگی برای کاهش وزن

-توانمندی در روابط عاطفی

-سلامت جنسی

-شناخت نشانه های سرطان ،

-شناخت نشانه های بیماریهای مقاربتی و عفونت ها

-تست تشخیص اعتیاد

-حفظ و ارتقای ایمنی در خانه

-استفاده از خدمات بهداشتی به نحو مطلوب

-آزمایش های پزشکی چرا و چگونه ؟

-سالمندی

توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
راهنمای سفیران سلامت(زیج مراقبتی)