مدیریت رفتار سازمانی ۳۰۴۷۹۴۱۱

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مدیریت رفتار سازمانی ۳۰۴۷۹۴۱۱
  • نظری: ۱۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۲ ساعت
  • شهریه: ۱,۲۲۴,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: رضا احتشام رائی
  • تاریخ آزمون: ۱۲ دى ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۰
سرفصل:
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
مدیریت رفتار سازمانی
توجه! این دوره اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین می‌باشد و ثبت نام سایر دستگاه‌های اجرایی تایید نمی‌شود.