کاربرداینترنت وفن آوری اطلاعات(IT)درروابط عمومی ۳۰۴۸۱۸۹۸

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : کاربرداینترنت وفن آوری اطلاعات(IT)درروابط عمومی ۳۰۴۸۱۸۹۸
  • نظری: ۴۰.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۴۰ ساعت
  • شهریه: ۱۲۰۰۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

۱-چالش اینترنت در روابط عمومی

۲-دلایل استفاده کارگزاران روابط عمومی از اینترنت

۳-روابط رسانه ای از طریق شبکه

۴-ایجاد یک وب سایت

۵-اطلاعیه خبری از طریق خطوط خبری

۶-آشنایی با سایتهای خبری و وبلاگهای روابط عمومی

۷-مراقبت کنترل شبکه

۸-نظرسنجی اینترنتی

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
کاربرداینترنت وفن آوری اطلاعات(IT)درروابط عمومی