بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز و نحوه صدور مجوز تجدیدنظر در نرخ پیمان ۳۰۴۸۸۰۸۸

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز و نحوه صدور مجوز تجدیدنظر در نرخ پیمان ۳۰۴۸۸۰۸۸
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۲۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: سیدمحمود علائی ورکی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
** به استحضار میرساند، زمانبندی این دوره بصورت گروهی (طبق نامه اعلامی به دستگاه های اجرایی و شهرداریها) می باشد. ** گروه اول: چهارشنبه ۱۳۹۷۱۱/۱۰ و شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ گروه دوم: یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ و سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ لازم به ذکر است گروه دوم مختص شهرداری ها و سازمان های وابسته می باشد و همچنین به اطلاع آن دسته از فراگیران دستگاه های اجرایی که در این دوره شرکت شرکت نکرده اند میرساند گروه دیگری برای این عزیزان برگزار خواهد شد، که زمانبندی آن متعاقبا اعلام میگردد.
شغلی
دوره های شغلی
بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز و نحوه صدور مجوز تجدیدنظر در نرخ پیمان