تربیت قرآنی و راهکارهای آن ۳۰۴۹۰۱۶۴

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : تربیت قرآنی و راهکارهای آن ۳۰۴۹۰۱۶۴
  • نظری: ۱۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۶ ساعت
  • شهریه: ۹۶۰ریال
  • ظرفیت: ۱۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: ابوالقاسم یزدی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
این دوره مختص همکاران استانداری می باشد
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
تربیت قرآنی و راهکارهای آن