نقش حجاب در حفظ حریم خانواده ۳۰۴۹۳۳۸۸

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : نقش حجاب در حفظ حریم خانواده ۳۰۴۹۳۳۸۸
  • نظری: ۴.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۴ ساعت
  • شهریه: ۲۷۶,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۳۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: محمد محمدحسینی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
نقش حجاب در حفظ حریم خانواده
توجه! این دوره اختصاصی استانداری قزوین می‌باشد و ثبت نام سایر دستگاه‌های اجرایی تایید نمی‌شود.