ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام ۳۰۴۹۶۵۲۷

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام ۳۰۴۹۶۵۲۷
 • نظری: ۴.۰۰ساعت
 • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
 • بازدید: ۰.۰۰ساعت
 • جمع: ۴ ساعت
 • شهریه: ۵۵۲,۰۰۰ریال
 • ظرفیت: ۷۰
 • عنوان پست:
 • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
 • استاد: حسن شمسینی غیاثوند
 • تاریخ آزمون:
سرفصل:
 • حقوق متقابل مردم و حکومت صالح (برمبنای منابع دینی)
 • عناصر عینی مردم سالاری دینی
 • نهادهای نظارتی و کنترلی قدرت از ناحیه مردم در مردم سالاری دینی
 • مشروعیت نظام سیاسی و مردم
 • مدیریت اخلاقی در خدمات عمومی (از دیدگاه نهج البلاغه)
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام