جریان شناسی سیاسی و فرهنگی (طرح سلمان غیر حضوری ) ۳۰۴۹۶۵۴۰

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : جریان شناسی سیاسی و فرهنگی (طرح سلمان غیر حضوری ) ۳۰۴۹۶۵۴۰
  • نظری: ۴.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۴ ساعت
  • شهریه: ۳۵۸,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۳۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۰
سرفصل:
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
جریان شناسی سیاسی و فرهنگی (طرح سلمان غیر حضوری )