تعیین صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دستگاههای اجرایی استان قزوین

تعیین صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دستگاههای اجرایی استان قزوین
تعیین صلاحیت مدرسان

برای دریافت فایل راهنمای ثبت درخواست برروی فایل بالا کلیک نمایید.

قبل از ورود به قسمت ثبت درخواست حتما فایل راهنما را مطالعه نمایید.

برای ورود به قسمت ثبت درخواست اینجا کلیک نمایید.