مرکز آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
مرکز آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین

دوره‌های در حال ثبت نام

عنوان ساعت
شبکه سازی ۴
پدافند غیر عامل ۱۲
آسیب های مربوط به بهداشت روانی بانوان در دوران بحران کرونا ۴
آسیب های مربوط به روابط زناشوئی در دوران بحران کرونا ۴
بنیان مدیریت امنیت اطلاعات ۸
اصول مدیریت و سرپرستی ۸
مدیریت مشارکتی ۸
مدیریت بر مبنای هدف ۸
فلسفه حجاب و پیامدهای اجتماعی آن ۱۲
دوره مهارتهای زندگی ۶
مهارت های نفوذ و تاثیرگذاری ۴
کارتیمی و مهارتهای تیم سازی ۸
آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کشور ۴
مدیریت سبز ۸
تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها ۸
مبانی خط مشی گذاری (تدوین و صورت بندی) ۱۲
انتقال فن آوری های مدیریت ۶
انتقال فن آوری های مدیریت ۶
شبکه های اجتماعی ، سواد رسانه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی ۶
دوره مدیریت منابع انسانی ۱۲
تفکر سیستمی ۴
مدیریت پسماندها ۶
مدیریت دانش و یادگیری سازمانی ۸
مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک . ۸
ارتقاءسلامت اداری ومبارزه بافساد ۶
آشنایی با نظام و آئین نامه دورکاری ۸
آشنایی با بورس ۱۶
مدیریت و برنامه ریزی پروژه ۸
شبکه های اجتماعی ، سواد رسانه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی ۸
حکومت مهدوی و وظایف منتظران (آنلاین و غیرحضوری) ۲۰
آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره) (آنلاین و غیرحضوری) ۴۰
اخلاق فردی، اجتماعی و اداری (آنلاین و غیرحضوری) ۲۰
احکام زندگی در اسلام (آنلاین و غیرحضوری) ۲۰
روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (آنلاین و غیرحضوری) ۲۸
آداب و اسرار نماز (آنلاین و غیرحضوری) ۲۸
پرسش و پاسخهای اعتقادی (آنلاین و غیرحضوری) ۲۸
تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم (آنلاین و غیر حضوری) ۲۸
حکومت مهدوی و وظایف منتظران (غیرحضوری) ۲۰
آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره) (غیرحضوری) ۲۰
اخلاق فردی، اجتماعی و اداری (غیرحضوری) ۲۰
احکام زندگی در اسلام (غیرحضوری) ۲۰
آداب و اسرار نماز (غیرحضوری) ۲۸
آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم(غیرحضوری) ۲۸
پرسش و پاسخهای اعتقادی (غیرحضوری) ۲۸
دوره تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم(غیرحضوری) ۲۸
دوره های مجازی
دوره های مجازی

آخرین اخبار و اطلاعیه‌ها

برگزاری دوره آموزشی برون سپاری
برای پرداخت شهریه دوره برون سپاری تهیه نقشه های عرصه املاک ثبتی اداره کل ثبت اسناد استان قزوین برروی گزینه پرداخت کلیک نمایید. برای دانلود فایل...
دوره  آموزشی "  مدیریت پسماندها " برگزار می گردد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان در اجرای " برنامه مدیریت سبز " از...