مرکز آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
مرکز آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین

دوره‌های در حال ثبت نام

عنوان ساعت
ایمنی عمومی کارگاههای ساختمانی 4
ایمنی عمومی کارگاههای ساختمانی 4
توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت 70
آئین نگارش ومکاتبات اداری 8
مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه 6
آیین نگارش و گزارش نویسی 8
آشنایی با حفاظت اسناد و گفتار 2
مدیریت سازمان از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه 16
سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت (MIS) 4
مدیریت مبتنی بر عملکرد 6
مدیریت بر مبنای هدف 4
مدیریت و ارزیابی عملکرد 4
حل مسئله و تصمیم گیری 6
جذب و سرمایه گذاری خارجی 16
مدیریت بحران سیل 32
روش های تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی 16
اصول و مبانی ارتباطات 12
مهارت های حرفه ای و اداری 22
مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک . 8
توجیهی بدو استخدام کارکنان دولت (فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان) 12
توجیهی بدو استخدام کارکنان دولت (قانون مدیریت خدمات کشوری) 16
توانمندسازی فرماندهان 6
تدوین و پیاده سازی استراتژی کارآفرینانه 8
اصول و تکنیکها و موانع خلاقیت 8
روانشناسی مدیریت در تغییر 8
کارآفرینی سازمانی و استراتژی کارآفرینانه 8
راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان 4
تفکر خلاق 8
مکاتبات اداری 4
مکاتبات اداری 4
آشنایی با نرم افزار SAS 20
نظام رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان 12
دوره نظارت وکنترل درنظام اداری 20
حل و فصل اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی با یکدیگر 8
حقوق اداری 12
اصول و آداب تشریفات 24
عکاسی و فیلمبرداری در روابط عمومی 48
خلاصه سازی مکاتبات ونوشته های اداری 12
قانون کار و تامین اجتماعی 12
اصول بیمه 20
آشنایی با قانون محاسبات عمومی 20
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات 12
معماری (فناوری اطلاعات)سازمانی 20
آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت 4
تجزیه و تحلیل صورت های مالی 12
مدیریت منابع انسانی (اداره امور کارکنان) 20
برنامه ریزی و کنترل امور خدمات 12
مدیریت جلسات اداری 8
ارتباطات سازمانی 12
دوره تفکرسیستمی درمدیریت سازمانها 9
دوره های مجازی
دوره های مجازی

آخرین اخبار و اطلاعیه‌ها

طی ابلاغیه مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور ، تعرفه شهریه دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دولت در سال 1401 ابلاغ شد.