مرکز آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
مرکز آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین

دوره‌های در حال ثبت نام

عنوان ساعت
اصول مدیریت و سرپرستی ۸
سنجش و ارزشیابی عملکرد ۴
مدیریت سبز ۸
جستجو، امداد و نجات ۶
آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه ۶
کمک های اولیه وفوریتهای پزشکی-امدادی ۸
اصول تغذیه و بهداشت (رفتار خوراکی سالم) ۴
سازماندهی (مدیران حرفه ای) ۶
مدیریت اقتضایی ۴
حل مسئله و تصمیم گیری ۸
مدیریت و کنترل پروژه ۸
مدیریت و کنترل پروژه ۸
مدیریت آینده ۶
مدیریت و ارزیابی عملکرد ۴
دوره مدیریت آینده ۶
پدافند غیر عامل ۱۲
فلسفه حجاب و پیامدهای اجتماعی آن ۱۲
مدیریت پسماندها ۶
مدیریت دانش و یادگیری سازمانی ۸
مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک . ۸
ارتقاءسلامت اداری ومبارزه بافساد ۶
آشنایی با نظام و آئین نامه دورکاری ۸
مدیریت و برنامه ریزی پروژه ۸
حکومت مهدوی و وظایف منتظران (آنلاین و غیرحضوری) ۲۰
آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره) (آنلاین و غیرحضوری) ۴۰
اخلاق فردی، اجتماعی و اداری (آنلاین و غیرحضوری) ۲۰
احکام زندگی در اسلام (آنلاین و غیرحضوری) ۲۰
روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (آنلاین و غیرحضوری) ۲۸
آداب و اسرار نماز (آنلاین و غیرحضوری) ۲۸
پرسش و پاسخهای اعتقادی (آنلاین و غیرحضوری) ۲۸
تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم (آنلاین و غیر حضوری) ۲۸
حکومت مهدوی و وظایف منتظران (غیرحضوری) ۲۰
آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره) (غیرحضوری) ۲۰
اخلاق فردی، اجتماعی و اداری (غیرحضوری) ۲۰
احکام زندگی در اسلام (غیرحضوری) ۲۰
آداب و اسرار نماز (غیرحضوری) ۲۸
آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم(غیرحضوری) ۲۸
پرسش و پاسخهای اعتقادی (غیرحضوری) ۲۸
دوره تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم(غیرحضوری) ۲۸
دوره های مجازی
دوره های مجازی

آخرین اخبار و اطلاعیه‌ها

برگزاری دوره آموزشی برون سپاری
برای پرداخت شهریه دوره برون سپاری تهیه نقشه های عرصه املاک ثبتی اداره کل ثبت اسناد استان قزوین برروی گزینه پرداخت کلیک نمایید. برای دانلود فایل...
دوره  آموزشی "  مدیریت پسماندها " برگزار می گردد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان در اجرای " برنامه مدیریت سبز " از...