اخبار

تاریخ درج: 1401-02-27 09:45
طی ابلاغیه مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور ، تعرفه شهریه دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دولت در سال 1401 ابلاغ شد.  
تاریخ درج: 1401-01-30 13:18
تاریخ درج: 1400-03-05 13:13
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان در نظر دارد  دوره ای تحت عنوان " طراحي و اجراي سقفهاي نوين ( وافل و كویباكس و ... )" به...
تاریخ درج: 1400-03-05 13:13
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و             آینده نگری استان در نظر دارد  دوره هایی از مجموعه دوره های بهبود مدیریت  به شرح ذیل برگزار...