درباره ما

درباره ما

درباره ما

معرفی مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری استان قزوین

مرکز مدیریت دولتی استان قزوین در اواخر سال ۱۳۷۸ زیر نظر مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور تاسیس شد. این مرکز با جذب دانشجویان دوره های بلند مدت فعالیت خود را آغاز کرد و پس از مدتی همزمان با برگزاری دوره های بلند مدت در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد، دوره های آموزشی کوتاه مدت و ضمن خدمت کارکنان دولت را برگزار نمود. براساس مصوبه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۸ شورای عالی اداری، دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشورادغام گردیده و «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» تشکیل گردید. در اجرایی شدن مصوبه مذکور، در سال ۱۳۸۱این مرکز در مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین قرار گرفت و تحت عنوان «مدیریت آموزش و پژوهش» به فعالیت خود ادامه داد.

در سال ۱۳۸۶ با دستور ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل و در سطح استانها در استانداری ها ادغام گردیدند. مدیریت آموزش و پژوهش استان قزوین پس از قرار گرفتن در مجموعه استانداری قزوین، از سطح مدیریت به سطح دفتر ارتقاء یافت. مجدداً، سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ۱۹/۸/۱۳۹۳ با تصویب ریاست جمهوری و شورای عالی اداری احیاء گردید و در استانها در مرداد ماه ۱۳۹۴ رسماً از استانداری ها منفک گردیدند.

با احیا مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین، مدیریت آموزش و پژوهش به مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری تغییر نام یافت. به طور کلی فعالیتهای عمده این مرکز حول دو محور آموزش و پژوهش می باشد. این مرکز اجرای بخشی از سیاستها و اهداف دولت مبنی بر ارتقاء سطح کارآیی و اثر بخشی دستگاههای اجرایی از طریق ایجاد تناسب بین دانش، مهارت و نگرش کارمندان با شغل مورد نظر و همچنین کلیه امور مربوط به نظام آموزش کارکنان دولت را براساس سیاست ها، قوانین و دستورا لعمل های ابلاغی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کشور (مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر عهده دارد.

راهروی ورودی مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری استان

 

وظایف مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

 1. مطالعه و بررسی به منظور و شناسایی نیازهای پژوهشی خاص استان با هماهنگی معاونت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 2. انجام مطالعات و پژوهش های ارجاعی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و سایر دستگاههای اجرایی ملی و استانی

 3. همکاری با مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری در سطح ملی

 4. تلاش در جهت جلب همکاری صاحب نظران و اندیشمندان علمی در سطح استان و کشور

 5. ارائه نتایج پژوهش های انجام شده به سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها و کشور به سایر مؤسسات یا سازمان های متقاضی به منظور استفاده از نتایج پژوهش ها

 6. مطالعه و بررسی نیازهای آموزشی خاص استان و پیشنهاد جهت تصویب و اجرای آنها پس از ابلاغ توسط رییس سازمان استان

 7. اجرای سیاست ها و خط مشی های آموزشی کارکنان دولت در سطح استان براساس سیاستهای اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان

 8. نظارت بر حسن اجرای کلیه برنامه ها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی که در سطح استان در حال اجرا می باشد.

نام و نام خانوادگی مدیر مرکز: هادی صادق دقیقی

 

وظایف گروه آموزش و توانمند سازی

 1. نیاز سنجی و اجرای دوره های آموزشی مدیران (قبل از انتصاب و حین انتصاب)، مشاغل عمومی، توجیهی بدو خدمت، فرهنگی اجتماعی، فناوری اطلاعات و نظارت بر محتوای آن

 2. نظارت بر برگزاری دوره های آموزشی دستگاههای اجرایی استان، مؤسسات آموزشی تایید صلاحیت شده، دانشگاهها و .... براساس برنامه های آموزشی سالانه مصوب ابلاغی از سوی ستاد دستگاه

 3. نظارت بر فعالیت مؤسسات و مراکز تعیین صلاحیت شده و مراکز آموزش عالی مجری دوره های آموزشی ویژه کارمندان دولت

 4. همکاری با مرکز آموزش مدیریت دولتی در خصوص تولید محتوا و بسته های دوره های آموزشی

 5. برگزاری دوره های آموزشی تربیت مدرسان و اقدام برای جذب استادان توانمند بومی و غیر بومی برای تدریس و ایجاد بانک اطلاعات مناسب در این زمینه

 6. اعتبار سنجی و تعیین صلاحیت مراکز و مؤسسات آموزشی خصوصی و غیر دولتی و صدور گواهینامه برای یک و دو حیطه

 نام و نام خانوادگی رئیس گروه: افسانه مهدیخانی

 

معرفی کارکنان مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

 
جناب آقای هادی صادق دقیقی
مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری
۳۳۳۲۰۲۹۳
سرکار خانم افسانه مهدیخانی
رئیس گروه آموزش و توانمندسازی
۳۳۳۲۰۰۸۷-۸ 

 

جناب آقای فریبرز محمدهادی
رئیس گروه پژوهش و آینده نگری
۳۳۳۲۰۰۸۷-۸
 
جناب آقای رضا طهماسب خانی
کارشناس دوره‌های بهبود مدیریت، شغلی ، تخصصی و دوره های فناوری اطلاعات
۳۳۳۲۰۰۸۷-۸
سرکار خانم مولود پایروند
متصدی امور دفتری - تحویل گواهینامه‌های آموزشی
۳۳۳۲۰۰۸۷-۸

کلاس‌ها و سایت‌های مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری

 

 

 

راهروی ورودی مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری

راهروی ورودی مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری

 

سایت A

سایت A

 

سایت B

سایت B

 

طرف دیگر سایت B

طرف دیگر سایت B

 

کلاس 1

کلاس ۱

 

کلاس 2

کلاس ۲

 

راهروی ورودی طبقه دوم

راهروی ورودی طبقه دوم

 

کلاس ۳

کلاس ۳

 

کلاس 4

کلاس ۴