لغو اختیارات دستگاههای اجرایی در برگزاری دوره های مدیران حرفه ای ۲۳-۵-۹۶

جزئیات بخشنامه در فایل‌های پیوست می‌باشد :

bakhshnameh11.pdf