بخشنامه تائید صلاحیت مدرسان ۲۹-۰۸-۹۷

جزئیات بخشنامه در فایل‌های پیوست می‌باشد:

دانلود بخشنامه و پیوستها