مدیریت آینده ۳۰۴۹۰۸۰۶

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مدیریت آینده ۳۰۴۹۰۸۰۶
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه: ۰ریال
  • ظرفیت: ۱۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: عین اله کشاورز
  • تاریخ آزمون: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۸:۰۰
سرفصل:
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
مدیریت آینده