مدیریت دانش و یادگیری سازمانی ۳۰۴۹۱۷۳۷

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مدیریت دانش و یادگیری سازمانی ۳۰۴۹۱۷۳۷
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه: ۷۲۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: احسان مقدم
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-تعریف مدیریت دانش

-سابقه تاریخی دانش و مدیریت دانش

-گرایشهای مدیریت دانش

-عملکردهای مدیریت دانش

-چالشهای مدیریت دانش

-سنجش کارآیی مدیریت دانش در یادگیری سازمانی

-آینده مدیریت دانش

توضیحات:
محل برگزاری دوره :چهار راه عمران - ساختمان جهاد کشاورزی - سالن آمفی تئاتر شهدا
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
مدیریت دانش و یادگیری سازمانی