تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی ( طرح سلمان غیر حضوری ) ۳۰۴۹۲۵۹۹

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی ( طرح سلمان غیر حضوری ) ۳۰۴۹۲۵۹۹
  • نظری: ۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۲ ساعت
  • شهریه: ۱۷۹,۴۰۰ریال
  • ظرفیت: ۳۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون: ۲۳ تير ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۰
سرفصل:
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی ( طرح سلمان غیر حضوری )