نظام مدیریت اسلامی ( طرح سلمان غیر حضوری ) ۳۰۴۹۲۶۰۴

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : نظام مدیریت اسلامی ( طرح سلمان غیر حضوری ) ۳۰۴۹۲۶۰۴
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه: ۵۳۸,۲۰۰ریال
  • ظرفیت: ۳۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون: ۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۰
سرفصل:
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
نظام مدیریت اسلامی ( طرح سلمان غیر حضوری )