مدیریت دانش و یادگیری سازمانی ۳۰۴۹۲۶۵۸

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مدیریت دانش و یادگیری سازمانی ۳۰۴۹۲۶۵۸
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه: ۵۲۳,۷۶۰ریال
  • ظرفیت: ۱۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: احسان مقدم
  • تاریخ آزمون: ۱۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۰
سرفصل:

-تعریف مدیریت دانش

-سابقه تاریخی دانش و مدیریت دانش

-گرایشهای مدیریت دانش

-عملکردهای مدیریت دانش

-چالشهای مدیریت دانش

-سنجش کارآیی مدیریت دانش در یادگیری سازمانی

-آینده مدیریت دانش

توضیحات:
با سلام این دوره مختص همکاران راه و شهر سازی می باشد
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
مدیریت دانش و یادگیری سازمانی
توجه! این دوره اختصاصی اداره کل راه و شهرسازی استان می‌باشد و ثبت نام سایر دستگاه‌های اجرایی تایید نمی‌شود.