آشنایی بانرم افزارکامپیوتریSPSS 30492660

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی بانرم افزارکامپیوتریSPSS 30492660
  • نظری: ۳۰.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۳۰ ساعت
  • شهریه: ۲,۰۷۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۲۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: حمیدرضا سامانی پور
  • تاریخ آزمون: ۳۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۰
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
آشنایی بانرم افزارکامپیوتریSPSS
توجه! این دوره اختصاصی استانداری قزوین می‌باشد و ثبت نام سایر دستگاه‌های اجرایی تایید نمی‌شود.