دوره مدیریت تعارض وفنون مذاکره ۳۰۴۹۲۷۵۳

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : دوره مدیریت تعارض وفنون مذاکره ۳۰۴۹۲۷۵۳
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۱۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: زهرا گروه ای
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
به استحضار میرساند، این دوره ویژه بانوان میباشد. مکان برگزاری: سالن بانو واقع در هشت بهشت
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
دوره مدیریت تعارض وفنون مذاکره