پولشویی ۳۰۴۹۴۳۴۱

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : پولشویی ۳۰۴۹۴۳۴۱
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه: ۵۵۲,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۷۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: محمد حشمتی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-مفهوم و مصادیق پولشویی

- اهداف پولشویی

- اقدامات داخلی و بین المللی نسبت به جرایم مرتبط با پولشویی

- حقوق داخلی و پولشویی

-بررسی لایحه پیشنهادی مبازره با پولشویی

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
پولشویی