دوره بیماریهای نوپدیدوراههای پیشگیری ۳۰۴۹۴۵۰۸

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : دوره بیماریهای نوپدیدوراههای پیشگیری ۳۰۴۹۴۵۰۸
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه: ۴۱۴,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۱۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: ناصر فاضلی کبریا
  • تاریخ آزمون: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۰
سرفصل:

-تعاریف و مفاهیم، تاریخچه وضعیت بیماری ایدز، هپاتیت و ... در کشور جهان و  دیگر بیماریهای نوپدید

- ابعاد فرهنگی ، اقتصادی  اجتماعی ایدز و دیگر بیماریهای نوپدید

- راههای انتقال ایدز، HIV، هپاتیت و ...

- علادم بالینی ایدز و هپاتیت، و ... روش های تشخیص آن

- راه های تشخیص و درمان

-نقش مشاوره در کنترل بیماری ها

- پیامد ها و عوارض روانی بیماری (بر فرد و خانواده)

- راه های پیشگیری و مبارزه با ایدز؛ هپاتیت، و ... و کنترل آن

- نقش افراد خانواده، گروه های اجتماعی و سازمان ها در کنترل و پیشگیری بیماری ایدز، هپاتیت و ....

توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
دوره بیماریهای نوپدیدوراههای پیشگیری