تربیت مدرس ۳۰۴۹۶۴۴۴

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : تربیت مدرس ۳۰۴۹۶۴۴۴
  • نظری: ۳۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۳۲ ساعت
  • شهریه: ۳۲۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۳۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: گروه مدرسین
  • تاریخ آزمون: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۰
سرفصل:
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
تربیت مدرس