مدیریت موثروقت ۳۰۴۹۶۵۲۳

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مدیریت موثروقت ۳۰۴۹۶۵۲۳
 • نظری: ۴.۰۰ساعت
 • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
 • بازدید: ۰.۰۰ساعت
 • جمع: ۴ ساعت
 • شهریه: ۵۵۲,۰۰۰ریال
 • ظرفیت: ۷۰
 • عنوان پست:
 • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
 • استاد: داود امامزاده
 • تاریخ آزمون:
سرفصل:
 • مدیریت بهینه وقت
 • مدیریت فردی: کلید مدیریت زمان
 • اصول مدیریت زمان
 • فواید اعمال مدیریت زمانپ
 • توصیه هایی جهت موفقیت در مدیریت زمان
 • عوامل اتلاف وقت
 • ارتباط موثر و مدیریت وقت
 • روش های مدیریت زمان، اولویت بندی برنامه های کاری
 • کنترل مزاحمت ها و وقفه ها، آشفتگی ها، و کارهای دفتری عادی
 • راهنماهای برنامه ریزی و زمانبندی های روزانه
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
مدیریت موثروقت