اهمیت زهکشی و نقش آن در پیشگیری از خرابی زودرس راه ها ۳۰۵۰۱۷۳۶

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : اهمیت زهکشی و نقش آن در پیشگیری از خرابی زودرس راه ها ۳۰۵۰۱۷۳۶
 • نظری: ۶.۰۰ساعت
 • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
 • بازدید: ۰.۰۰ساعت
 • جمع: ۶ ساعت
 • شهریه:
 • ظرفیت: ۲۰۰
 • عنوان پست:
 • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
 • استاد: محسن اسماعیلی طاهری
 • تاریخ آزمون:
سرفصل:
 • مروری بر انواع خرابی روسازی راه ها
 • خرابی های شایع در راه های استان قزوین
 • اهمیت زهکشی و نقش آن در پیشگیری خرابی زودرس راه ها (نشریه شماره ۳۶۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی، راهنمای طرح و اجرای لایه های روسازی با زهکش مناسب)
 • مروری بر فصل یازدهم نشریه شماره ۲۳۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی (آیین نامه روسازی راه های ایران - طرح روسازی)
توضیحات:
**به استحضار میرساند مکان برگزاری این دوره در سالن شهدا واقع در چهارراه عمران، خیابان شهید عباسپور، سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین می باشد.
شغلی
دوره های شغلی
اهمیت زهکشی و نقش آن در پیشگیری از خرابی زودرس راه ها