دوره مدیریت منابع ۳۰۵۲۲۱۱۵

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : دوره مدیریت منابع ۳۰۵۲۲۱۱۵
  • نظری: ۹.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۹ ساعت
  • شهریه: ۱,۲۱۵,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۷۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

۱-اجزاء منابع سازمانی (منابع مالی، منابع انسانی و ...)

۲-مدیریت مولفه ها و منابع داخلی و محیطی سازمان

۳-دگرگونی و اصلاحات در مدیریت منابع

توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
دوره مدیریت منابع
توجه! این دوره اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین می‌باشد و ثبت نام سایر دستگاه‌های اجرایی تایید نمی‌شود.