برنامه ریزی و کنترل امور خدمات 30532328

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : برنامه ریزی و کنترل امور خدمات 30532328
  • نظری: 12.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 12 ساعت
  • شهریه: 1,560,000ریال
  • ظرفیت: 60
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-سالن اجتماعات و آماده سازی آن

-امور رستوران

-امور نظافت

-امور باغبانی و فضای سبز

-امور آبدارخانه

-پذیرایی و تشریفات

-امور چاپ و تکثیر

-امور ماشین نویسی

-سایر امور مرتبط

توضیحات:
شغلی
دوره های آموزشی رشته شغلی مسوول خدمات اداری
برنامه ریزی و کنترل امور خدمات