فهرست مؤسسات آموزشی در استان قزوین که دارای مجوز در حیطه فن آوری اطلاعات می باشند

فهرست مؤسسات آموزشی در استان قزوین که دارای مجوز در حیطه فن آوری اطلاعات می باشند

 

 

 

فهرست مؤسسات آموزشی در استان قزوین که دارای مجوز در حیطه فن آوری اطلاعات می باشند :

ردیف دوره ها

عناوین دوره ها

ردیف

عنوان آموزشگاه

شهرستان

دولت الکترونیک

حاکمیت فاوا

مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات

مدیریت خدمات فاوا و ITIL

مدیریت فرایندهای سازمانی

معماری فناوری اطلاعات سازمانی

تحلیل و طراحی سیستم

مهندسی شبکه

مدیریت امنیت و اطلاعات

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

رایانش ابری

مهاجرت به نرم افزرهای آزاد متن باز

مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه

مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک

شبکه امنیت اطلاعات در سازمان ها

۱

مجتمع فنی زاگرس

قزوین

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

۲

مجتمع آموزشی عصر دانش

آبیک

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

۳

مجتمع فنی ستارگان

قزوین

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

۴

آموزشگاه خوارزمی

قزوین

*

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

۵

مجتمع آموزشی

فن گستران

قزوین

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

۶

نیکان ایمن پرواز

قزوین

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

۷

مجتمع آموزشی سورنا

قزوین

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

۸

شرکت ایرانیان رایانه حکیم صفر و یک

قزوین

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

۹

نگار شبکه قزوین

قزوین

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

۱۰

آموزشگاه علم و صنعت

الوند

 

*

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

*

 

 

*

۱۱

مجتمع آموزشی پارسیان رایانه

قزوین

*

*

 

 

*

*

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

۱۲

جهاد دانشگاهی واحد قزوین

قزوین

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

۱۳

آموزشگاه آیلار

اقبالیه

*

*

 

 

*

 

*

 

 

*

*

 

*

*

*

 

۱۴

مجتمع فنی جهش

تاکستان

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

۱۵

آموزشگاه کامپیوتر هوشیار فن

آبیک

*

*

 

 

*

*

 

*

*

*

 

 

*

*

*

*

۱۶

نام آوران

ضیاء آباد

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

۱۷

مجتمع فنی کاسپین

قزوین

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

۱۸

مجتمع فنی و      حرفه ای آزاد الکتروتکنیکال

آبیک

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

۱۹

مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای قزوین صبا رایانه

الوند

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*