سمینار تخصصی" بهینه سازی مصرف انرژی " در استان قزوین برگزار شد

سمینار تخصصی" بهینه سازی مصرف انرژی " در استان قزوین برگزار شد

مینار تخصصی" بهینه سازی مصرف انرژی " به همت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین برگزار شد.

        به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین، سمینار تخصصی" بهینه سازی مصرف انرژی   " باحضور رئیس انجمن انرژي و بهينه سازي استان به عنوان مدرس دوره برای مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی برگزار شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

سمینار تخصصی" بهینه سازی مصرف انرژی  " در استان قزوین برگزار شد

         سمینار تخصصی" بهینه سازی مصرف انرژی " به همت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین برگزار شد.

        به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین، سمینار تخصصی" بهینه سازی مصرف انرژی   " باحضور رئیس انجمن انرژي و بهينه سازي استان به عنوان مدرس دوره برای مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی برگزار شد .

          در ابتدا، پریسا احمدپور مدیرنظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان ضمن عرض خیرمقدم به مدعوین ، گفت:" به استناد مصوبات  شوراي فني استان، كارگروه انرژي و بهينه سازي ذيل شوراي فني استان متشكل از نمايندگان استانداري، سازمان مديريت و برنامه ريزي، شركت توزيع نيروي برق، اداره كل استاندارد، اداره كل راه و شهرسازي، اداره كل حفاظت محيط زيست، شركت آب و فاضلاب شهري، شركت آب و فاضلاب روستايي، شركت گاز، انجمن صنفي انرژي و بهينه سازي استان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به دبيري شركت توزيع نيروي برق استان تشكيل شد".

        احمد پور افزود: مقرر گرديده كارگروه مزبور، موضوعات مربوط به طرح جايزه بهره وري و بهينه سازي انرژي، رعايت تصويب نامه هاي لازم الاجراي بخش انرژي كشور و اتخاذ راهكارها و طرح هاي اجرايي مديريت مصرف انرژي، اجراي    آئين نامه صرفه جويي انرژي ساختمانها، آموزش و طبقه بندي كارشناسان مميزي انرژي را در استان در بخش هاي مختلف در قالب تشكيل گروه هاي تخصصي با استفاده از توان تشكل ها و انجمن هاي صنفي و تخصصي ذيربط پيگيري نموده و گزارش نتايج جلسات و اقدامات اجرايي را به شوراي فني استان اعلام نمايد.

         در ادامه اين سمينار، مریم كاكاوند میرزایی رييس انجمن انرژي و بهينه سازي استان به عنوان مدرس دوره، با مقايسه وضعيت مصرف انرژي در كشور با ساير كشورها، ضمن تبيين ضرورت بهينه سازي مصرف انرژي، ترويج فرهنگ بهينه سازي مصرف انرژي و معرفي ضوابط و آيين نامه هاي لازم الاجراي كشور در زمينه صرفه جوئي انرژي، خواستار بررسي و ارزيابي وضعيت مصرف انرژي در ساختمانهاي اداري و عمومي و تكميل چك ليستهاي مديريت مصرف انرژي گرديد.  

       گفتني است اين سمينار بر اساس مصوبات  شوراي فني استان با همكاري مديريت نظام فني و اجرايي و دبيرخانه شوراي فني، مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگاري و انجمن انرژي و بهينه سازي استان در روز چهارشنبه بيستم تير ماه سالجاري در سالن اجتماعات اداره كل جهاد كشاورزي استان به مدت شش ساعت برگزار گرديد و مقرر است دوره هاي تكميلي مديريت انرژي و انرژي هاي نو و تجديد پذير نيز در ادامه برگزار گردد .

سمینار تخصصی" بهینه سازی مصرف انرژی  " در استان قزوین

 

سمینار تخصصی" بهینه سازی مصرف انرژی  " در استان قزوین

 

سمینار تخصصی" بهینه سازی مصرف انرژی  " در استان قزوین