وبینار تخصصی شیوه های اعمال مدیریت و تحقق مناسبات اداری در سطح سازمانی و فرا سازمانی

وبینار تخصصی شیوه های اعمال مدیریت و تحقق مناسبات اداری در سطح سازمانی و فرا سازمانی

چهارمین جلسه از سلسله نشست های تخصصی مدیران زن به منظور "ارائه تجارب مدیریتی"

وبینار تخصصی

چهارمین جلسه از سلسله نشست های تخصصی مدیران زن به منظور "ارائه تجارب مدیریتی" در دستگاههای اجرایی، تحت عنوان " شیوه های اعمال مدیریت و تحقق مناسبات اداری در سطح سازمانی و فرا سازمانی" با سخنرانی سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی رئیس محترم سازمان اسناد و کتابخانه های ملی ایران از ساعت ۱۰ الی ۱۲ روز شنبه مورخ یکم/ دیماه/۱۳۹۷ در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین به آدرس ابتدای بلواردانشگاه امام خمینی(ره) جنب بانک ملی ایران برگزار میگردد. لذا از علاقه مندان به شرکت در این وبینار دعوت میگردد در ساعت مذکور در جلسه حضور به هم رسانند.