سمینار آموزشی نوآوری یا حذف - ویژه مدیران کل دستگاه های اجرایی و معاونین آنها، مدیران کل ستادی استانداری، فرمانداران، بخشداران، و شهرداران

سمینار آموزشی نوآوری یا حذف - ویژه مدیران کل دستگاه های اجرایی و معاونین آنها، مدیران کل ستادی استانداری، فرمانداران، بخشداران، و شهرداران

این سمینار ویژه مدیران کل دستگاه های اجرایی و معاونین آنها، مدیران کل ستادی استانداری، فرمانداران، بخشداران، و شهرداران می باشد.

سمینار آموزشی نوآوری یا حذف

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان قزوین با همکاری جهاد دانشگاهی استان در نظر دارد، سمیناری تحت عنوان " نوآوری یا حذف " در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ برگزار نماید.

شایان ذکر است این سمینار ویژه مدیران کل دستگاه های اجرایی و معاونین آنها، مدیران کل ستادی استانداری، فرمانداران، بخشداران، و شهرداران می باشد.

مکان برگزاری : سالن شهید امامی واقع در استانداری قزوین

زمان برگزاری : ساعت ۸ الی ۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶