دوره آموزشی "ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله برای ساختمانهای متداول و بلند مرتبه" برگزار گردید.

دوره آموزشی "ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله برای ساختمانهای متداول و بلند مرتبه" برگزار گردید.
ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمانها

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، دوره  آموزشی"  ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله برای ساختمانهای متداول و بلند مرتبه " از مجموعه دوره های شغلی و تخصصی ویژه کارشناسان فنی دستگاههای اجرایی  به مدت ۹  ساعت  در تیر ماه سالجاری برگزار گردید .

                                                                                          ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمانها

هدف از اجرای این دوره تقویت و ارتقاء دانش کارشناسان دستگاههای اجرایی، شهرداری ها و سازمان های وابسته در جهت طراحی و ساخت ساختمان ها در برابر زلزله بوده و همچنین آشنایی بیشتر با آئین نامه ها و قوانین و مقررات موجود در این زمینه می باشد.

 

شایان ذکر است این دوره بدون دریافت شهریه بوده و از محل اعتبارات شورای فنی تامین و با همکاری مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان و مدیریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه چهارم و پنجم تیرماه سال ۹۸ در سالن شهدای سازمان جهادکشاورزی به آدرس: چهارراه عمران، خیابان شهید عباسپور برگزار گردید.