دوره آموزشی " آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی "

دوره آموزشی " آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی "
آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی

دوره آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، دوره  آموزشی " آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی" از مجموعه دوره های راهبردی و مسئله محور ویژه مدیران دستگاههای اجرایی  به مدت ۴  ساعت  در تیر ماه سالجاری برگزار میگردد .

هدف از اجرای این دوره آماده سازی مدیران به منظور پاسخگویی سریع به تحولات محیطی، مهار بحران های مختلف اجتماعی و سیاسی و تقویت سرمایه اجتماعی می باشد.

 

انتظار میرود در این برنامه مسئله محور، شرکت کنندگان نسبت به شرایط و آسیب های فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی و محلی دید جامعی پیدا کرده و بتوانند در مواجهه با مسائل و مشکلات در سازمانها، چه از سوی کارکنان شاغل و چه از سوی ذی نفعان و مخاطبان بیرونی، راهکار های بهینه را در پیش گرفته و مدیریت کارآمدی را اعمال نمایند.

اهم سرفصل های این دوره عبارتند از:

  • اهمیت عمومی و انضباط اجتماعی
  • مدیریت توسعه عدالت محور
  • سلامت اجتماعی
  • مدیریت زیست محیطی
  • جایگاه و نقش احزاب در قانون ناساسی و نظام سیاسی ایران
  • راهکارهای مشارکت زنان و جوانانن در اداره امور کشور

 

شایان ذکر است این دوره در روز سیزدهم تیرماه سالجاری در سالن شهید امامی واقع در استانداری قزوین برگزار خواهد شد.