کارگاه آموزشی " ستون های اصلی شخصیت مدیران ارشد برای توسعه مهارت ها و مدیریت متعادل شخصی " برگزار گردید.

کارگاه آموزشی " ستون های اصلی شخصیت مدیران ارشد برای توسعه مهارت ها و مدیریت متعادل شخصی " برگزار گردید.
کارگاه آموزشی " ستون های اصلی شخصیت مدیران ارشد

کارگاه آموزشی " ستون های اصلی شخصیت مدیران ارشد برای توسعه مهارت ها و مدیریت متعادل شخصی " برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان در نظر دارد کارگاه آموزشی تحت عنوان " ستون های اصلی شخصیت مدیران ارشد برای توسعه مهارت ها و مدیریت متعادل شخصی " به مدت ۴ ساعت برگزار شد .

 

بنا بر این گزارش این کارگاه از مجموعه دوره های مدیریتی بوده که برای جمعی از مدیران استان برگزار گردید.

شایان ذکر است در این دوره پروفسور سید صدرالدین نجاتی گیلانی به عنوان مدرس  حضور یافت و در صبح روز پنجشنبه مورخ بیستم تیرماه سالجاری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین برگزار گردید .