رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان:

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان:

پست هاي مديريتي بانوان در استان رشد چشمگيري داشته است

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گفت: در حال حاضر ۲۲درصد پست هاي مديريتي استان در اختيار بانوان است كه نسبت به گذشته رشد دو برابري داشته است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين؛ ابوالفضل ياري در همايش ملي آسيب شناسي طراحي، اجرا و نظارت در آموزش مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي كه در سالن آمفي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين برگزار شد، اظهار داشت: در سال هاي گذشته تنها ۱۱ درصد پست هاي مديريتي استان در اختيار بانوان قرار داشت كه با تاكيد دولت اكنون به ۲۲ درصد رسيده است.

وي با اشاره به رده ي سني مديران استان افزود: در حال حاضر بيش از ۸۷ درصد مديران دستگاه هاي اجرايي استان در رده هاي سني ۳۱ تا ۵۰ سال قرار دارند.

ياري تصريح كرد: سال گذشته ۳۱۹ انتصاب در استان صورت گرفته كه ۹۸ درصد مديران منصوب شده از خود دستگاه هاي اجرايي بوده اند كه مي توان به عنوان يكي از مصاديق شايسته سالاري دانست.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بيان كرد: در حال حاضر ۳۲ هزار و ۵۳۰ نفر در ۴۲ دستگاه اجرايي استان فعاليت مي كنند كه از اين تعداد ۱۴ هزار و ۲۴۳ نفر معلم هستند.

وي با اشاره به نيروي انساني از منظر استخدام گفت: ۶۸ درصد كارمندان استان رسمي، ۱۴ درصد پيماني، ۱۳ درصد قراردادي و ۵ درصد كارگري هستند.

ابوالفضل ياري اضافه كرد: ۵۱ درصد كارمندان استان داراي مدرك كارشناسي، ۱۴ درصد كارشناسي ارشد، ۱۵ درصد ديپلم، ۱۰ درصد فوق ديپلم، ۷ درصد كمتر از ديپلم و ۳ درصد دكتري هستند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با اشاره به دوره هاي آموزشي كاركنان دستگاه هاي اجرايي تصريح كرد: دوره هاي آموزشي در چهار حوزه ي مديريتي، شغلي، عمومي و توجيهي برگزار مي شود و سامانه آموزشي كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي استان نيز طراحي و اجرا شد.